"Na lepszy start"

Misją Fundacji jest otoczenie opieką podopiecznych domów dziecka, placówek opiekuńczo – wychowawczych poprzez m.in. niesienie pomocy w zdobywaniu wykształcenia, wiedzy, kwalifikacji, wyrównywaniu szans i przeciwdziałaniu wykluczeniom społecznym, które w konsekwencji umożliwią im lepszy start w dorosłe, samodzielne życie.
Otrzymaj wsparcie

Jak uzyskać pomoc?

Fundacja pomaga podopiecznym domów dziecka, placówek opiekuńczo – wychowawczych, rodzinom zastępczym oraz pracownikom Grupy Kapitałowej Grupy Kęty SA. Aby złożyć wniosek o pomoc, pobierz i wyślij na adres fundacji stosowny formularz.
Aktualności
Chce wspierać

Jak możesz pomóc?

Przekazując darowiznę w formie finansowej, rzeczowej. Możesz też zostać przyjacielem fundacji wspierając w formie usługi bądź wolontariatu programy i działania inicjowane przez Fundację.
Rachunek bankowy:
63 1600 1013 1843 1299 6000 0001
BNP Paribas Bank Polska S.A.

Możesz również przekazać swój 1,5% podatku:

Nr KRS 0000394627