Czas Świąt Bożego Narodzenia to okres szczególny, w którym pamiętamy nie tylko o swoich potrzebach, ale także o osobach samotnych, pokrzywdzonych przez los, chorych i biednych.

W tym roku w ramach działań dobroczynnych Fundacja Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia organizowała akcję pomocową dla wychowanków domów dziecka z terenu Bielska – Białej oraz Kęt pt. „GWIAZDKA DZIECIĘCYCH MARZEŃ”.

Dzieci i młodzież z tych domów przygotowały listy, w których napisały o swoich skromnych marzeniach. Te listy zostały  zawieszone na choinkach w spółkach Grupy Kęty S.A. Na choinkach rozwieszonych zostało w sumie 93 listy co oznacza, że właśnie tyle dzieciaków zostało obdarowamych.

Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem i życzliwością naszych pracowników. Listy rozwieszone na choinkach w Kętach, Bielsku i Opolu rozeszły się już w pierwszym dniu trwania akcji.

We wtorek 20 grudnia dzieci z domów dziecka oraz z rodzin zastępczych z Bielska – Białej, Kęt ,Rycerki oraz Pszczyny zostały zaproszone na wigilijne spotkanie w Bielsku-Białej, gdzie wręczono im świąteczne paczki przygotowane przez pracowników grupy kapitałowej. Paczki dla młodszych dzieci do Placówki Opiekuńczej przy ul. Pocztowej w Bielsku zostały dostarczone w środę.

W sumie rozdano 93 paczki ze słodyczami, zabawkami, grami itp. Dzieci z uśmiechem i radością na twarzach dziękowały za świąteczne prezenty. Wszystkim pracownikom, którzy wzięli udział w akcji składamy serdeczne podziękowania.