Informujemy, iż w miesiącu lutym przekazaliśmy 5 sztuk sprawnego sprzętu komputerowego dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kętach. Jeden z komputerów za jej pośrednictwem trafi do rodziny, w której tata sam wychowuje troje synów.

Serdecznie dziękujemy działowi IT za pomoc w tym przedsięwzięciu.