Młodzieżowa Akademia Dokształcania – to jeden z najbardziej rozwiniętych obecnie programów fundacyjnych. Stwarza on możliwości dzieciom i młodzieży z placówek opiekuńczo wychowawczych jak i ośrodków usamodzielnienia wyrównywać i uzupełniać braki w wiedzy z niektórych przedmiotów.

Programem objętych jest dzisiaj 18 osób, którym dodatkowe lekcje z matematyki, chemii czy języka angielskiego mają pomóc w zdaniu matury oraz uzyskaniu pozytywnych ocen i promocji do następnej klasy.