Nadrzędnym celem działalności  Fundacji jest pomoc pracownikom spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Grupy Kęty S.A. i ich dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

W I kwartale z pomocy Fundacji skorzystało 9-ciu pracowników. W ramach pomocy Fundacja dofinansowała rehabilitację, edukację dzieci  pracowników, jak również zakup niezbędnego sprzętu medycznego ratującego życie.