Dzięki programowi MŁODZIEŻOWA AKADEMIA DOKSZTAŁCANIA w roku szkolnym 2012/13 z płatnych korepetycji korzystało kilkunastu podopiecznych. Troje z nich pisało egzamin dojrzałości.

Udało się!  Wytężona praca podopiecznych i fachowa pomoc pedagogiczna z przedmiotów: matematyka, język polski, język angielski  przyniosła oczekiwane rezultaty. Matura zaliczona!  Serdecznie gratulujemy! W szeregach podopiecznych kolejne młode osoby będą przygotowywały się egzaminów w przyszłym roku szkolnym. Fundacja w ramach Akademii pokryje koszty ich dodatkowej edukacji.