W ramach programu START W DOROSŁOŚĆ Fundacja stara się pomagać młodym podopiecznym w znalezieniu miejsc pracy. W tym roku w ramach wakacyjnej pracy sezonowej w spółkach GRUPY KĘTY kilku podopiecznych  będzie podnosiło  swoje kwalifikacje odbywając staże.