Fundacja a przede wszystkim podopieczni Domu Dziecka w Kętach dziękują wszystkim pracownikom zaangażowanym w akcję cegiełka!!!

W ramach całej akcji udało się zebrać 4 090,49 zł!! z czego aż 2 715,49 zł ze sprzedaży cegiełek. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do sprawienia uśmiechu na twarzach dzieci! Cała kwota zostanie przekazana w tym tygodniu na konto Domu Dziecka.