Fundacja pomogła jednej z uczennic bielskiego Liceum w wyjeździe na klasową wycieczkę do Włoch.

Zwróciła się do nas rodzina z prośbą o wsparcie finansowe w wyjeździe córki na wycieczkę klasową. Dziewczynka cieszy się dobrą opinią, ma dobre wyniki w nauce – pomogliśmy jej- mówi Monika Sobczak, Prezes Fundacji. Dzięki wsparciu finansowemu wyjechała we wrześniu razem z całą klasą do Włoch, gdzie wypoczynek połączony był ze zwiedzaniem i poznawaniem najpiękniejszych okolic i zabytków Włoch, Austrii i Czechach, m.in. Wiednia , Florencji i Wenecji.

Wyrównywanie szans to jeden z głównych celów, którymi się kierujemy- dodaje M.Sobczak