To program, którego głównym celem jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z przedmiotów ścisłych wśród dzieci z Domu Dziecka poprzez uatrakcyjnienie zajęć pozaszkolnych organizowanych na terenie Domu Dziecka i poza nim w ramach tzw. edukacji pozaformalnej.

Program powstał w ramach Młodzieżowej Akademii Dokształcania, którą Fundacja Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia prowadzi od początku swojej działalności.
Realizacja programu jest możliwa dzięki pomocy i grantowi w wysokości 3 tys jaki został przyznany przez Fundację Banku Zachodniego WBK.  SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!