W dniu 8 marca w sobotę rusza program S jak Sztuka. W 2014 roku przyjął on formę warsztatów artystycznych  z kamerą.

Podczas  52 godzin warsztatów teoretycznych i praktycznych  zorganizowanych cyklicznie co sobotę przez firmę TVK HD kilkanaście dzieci z placówek w Kętach, Bielsku, Oświęcimiu i Żywcu będzie brało udział w zajęciach zdobywając wiedzę i umiejętności, min.  w tematyce:

  • jak skutecznie kontaktować się z mediami?
  • oczekiwania, potrzeby i motywacje dziennikarzy
  • specyfika różnych form wypowiedzi w mediach (wypowiedź indywidualna, wywiad, polemika, współtworzenie notatki prasowej, itd…).
  • prawidłowa konstrukcja wypowiedzi medialnej.
  • Komunikacja werbalna i niewerbalna (język, słownictwo, gestykulacja, kontakt wzrokowy, wygląd, wiarygodność)
  • mowa ciała w pracy dziennikarza
Dzieci i młodzież będą uczestniczyły w praktycznych ćwiczeniach  umiejętności redagowania wypowiedzi pisemnej i ustnej. Efektem warsztatów będzie materiał filmowy przygotowany samodzielnie przez uczestników warsztatów.