W kwietniu przeprowadzono zajęcia warsztatowe pod kierunkiem p. Janiny Holeksy dla dzieci z Domu Dziecka na ul. Lompy w Bielsku-Białej.

Zajęcia polegały na wykonywaniu kilku doświadczeń fizykochemicznych przez wychowanków Domu Dziecka. Przeprowadzili oni siedem eksperymentów dotyczących właściwości nanocząsteczek, opisanych na tzw. mapie doświadczeń zawierającej następujące miejsca:

  • Miejsce 1 : Zapachomania
  • Miejsce 2: Skanowania i Sondowania
  • Miejsce 3 : Fullerenoball
  • Miejsce 4: Ferrofluid
  • Miejsce 5: Magiopiasek
  • Miejsce 6: Hydrofobia
  • Miejsce 7: Kompasofilowanie

Na podstawie wykonanych eksperymentów uczniowie wyciągali właściwe wnioski dotyczące budowy Wszechświata i przez to zrozumieli, jakie znaczenie w gospodarce człowieka mają nanocząsteczki czyli cząsteczki o bardzo małych rozmiarach rzędu 10-9.  Tego typu zajęcia są jednym ze sposobów rozwijania  zainteresowań dziecka, jego umiejętności i kreatywności.

Jak również są pomocne  do wyboru kolejnych ścieżek edukacyjnych, a w przyszłości może do wyboru odpowiedniego zawodu czyli jest to wsparcie  w starcie w dorosłe życie.

Uczniowie byli bardzo zainteresowani tym sposobem pracy czyli nauczaniem przez odkrywanie i aktywnie uczestniczyli w tych zajęciach. Prawdziwymi eksperymentatorami okazała się Marta, Joasia i Krzysiu. Ponadto wyniki  pracy tych wychowanków zostały przedstawione podczas sesji naukowej dla nauczycieli w dniu 11 kwietnia br. na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników tego spotkania podczas sesji posterowej (plakatowej).