Informujemy, iż z rekomendacji Gminy Kęty firma Grupa Kęty S.A. została  wskazana jako aktywny uczestnik  życia społeczności lokalnej, pozytywnie wpływający na jej rozwój, tym samym zasługujący na miano przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie.

Grupa Kęty S.A. przystąpiła do programu ODPOWIEDZIALNI W BIZNESIE, oświadczając tym samym:

że znana jest jej definicja przyjęta przez Komisję Europejską, zgodnie z którą Społeczna Odpowiedzialność Biznesu to odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo i zobowiązała się do kierowania tą wartością w codziennej praktyce, zgodnie z zasadami określonymi w Normie ISO 26000 – wytyczne w sprawie społecznej odpowiedzialności.
 
Grupa Kęty S.A. to pierwsza spółka w grupie kapitałowej – w której wdrażana jest polityka ISO 26000.
Społeczną twarzą Grupy jest Fundacja Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia.