Fundacja Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia jest Organizacją Pożytku Publicznego – zachęcamy do wsparcia nas 1% -em swojego podatku.

Działalność naszej organizacji skupia się głównie na niesieniu pomocy wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych, domów dziecka w zdobywaniu wykształcenia, wiedzy, kwalifikacji, które w konsekwencji umożliwiają im lepszy start w dorosłe, samodzielne życie.

Fundacja stawia sobie również za cel wyrównywanie szans tych dzieci poprzez aktywny udział w różnych lokalnych i ogólnopolskich wydarzeniach kulturalno-sportowych. „Na lepszy start” – to hasło, które od początku przyświeca działalności Fundacji. Obecnie wspieramy czynnie 6 placówek opiekuńczo-wychowawczych z powiatów: bielskiego, pszczyńskiego, cieszyńskiego, oświęcimskiego i żywieckiego. Łącznie wraz z młodzieżą przechodzącą etap usamodzielnienia się, którą również wspiera Fundacja, pod jej opieką znajduje się ponad 200 podopiecznych.

Numer KRS Fundacji: 0000394627

ulotka_1_procent_pit