Informujemy, iż w 2015 roku uzbieraliśmy dotychczas  391 kilogramów.

Program „Nakrętka na wózek” to wspólna inicjatywa Grupy Kapitałowej i Fundacji.
Wszystkie spółki Grupy Kapitałowej oraz domy dziecka, z którymi współpracuje Fundacja zbierają plastikowe nakrętki z napojów, kawy, opakowań kosmetycznych łącząc tym samym działalność ekologiczną z charytatywną.
Pieniądze uzyskane ze sprzedaży nakrętek trafiają za pośrednictwem Fundacji do rodziny z Międzyrzecza, która w ten sposób finansuje zakup wózka inwalidzkiego.
Narastająco od początku programu (wiosna 2014) uzbieraliśmy 1 148 kg!!!!
Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie!
I zachęcamy do dalszego udziału!