Zajęcia „Od Michała Sędziwoja po Nanozłoto” w ramach projektu Irresistible.

W dniu 2 maja 2015 r. przeprowadzono zajęcia dotyczące nanozłota. W ramach zajęć wykonano doświadczenie otrzymywania nanozłota, budowania modeli cząstek Nano oraz tworzenia prostego eksponatu interaktywnego.

Podopieczni Fundacji, którzy biorą udział w projekcie- uczestniczyli w zajęciach, tworząc na ich zakończenie tablicę przedstawiającą zastosowanie Nanozłota.