Informujemy, iż w 2015 roku uzbieraliśmy dotychczas  674 kilogramy.

Program „Nakrętka na wózek” to wspólna inicjatywa Funadcji i Grupy Kapitałowej. Wszystkie Spółki Grupy Kęty oraz domy dziecka, z którymi współpracuje Fundacja zbierają plastikowe nakrętki z napojów, kawy, opakowań kosmetycznych łącząc tym samym działalność ekologiczną z charytatywną. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży nakrętek trafiają za pośrednictwem Fundacji do rodziny z Międzyrzecza, która w ten sposób finansuje zakup wózka inwalidzkiego.

Narastająco od początku programu (wiosna 2014) uzbieraliśmy 1 431 kg!!!!

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie!   Zachęcamy do dalszego udziału!