W dniu 28 października, w Klubie Klimat, CH Sfera w Bielsku-Białej odbyło się inauguracyjne spotkanie w ramach programu 16plus.

16plus to program, który ma wspierać młodzież w procesie usamodzielniania. Z każdym ze zgłoszonych uczestników (29 osób z sześciu placówek) przeprowadzone zostaną indywidualne spotkania celem wypracowania arkusza rozwoju osobistego wraz z elementami, których realizację wspierać może fundacja.

Dodatkowo dla grupy przygotowane zostaną specjalnie opracowane warsztaty tematyczne. Pierwsze z nich odbędą się w siedzibie fundacji w dniu 21 listopada a swoją tematykę skupią wokół EKONOMII W PIGUŁCE, czyli jak zarządzać swoim budżetem, jak rozsądnie robić zakupy, jak czytać umowy abonenckie, ile pieniędzy tracę na używki, itd.

Jednym z istotnych elementów całego przedsięwzięcia będzie zachęcenie tych młodych ludzi do pracy wolontaryjnej. Fundacja przygotowała specjalne darowizny w wysokości 2 tys złotych na placówkę oraz draft programu wolontaryjnego „Razem z Grupą”. Do końca roku placówki mogą składać swoje inicjatywy w tym zakresie.

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji programu wraz z jego harmonogramem a później był czas na wspólną rywalizację na torach bowlingowych.

Program będzie finansowany ze środków pozyskanych z 1% podatku.