Program „Nakrętka na wózek” to wspólna inicjatywa Grupy Kapitałowej i Fundacji. 

Spółki Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. oraz domy dziecka, z którymi współpracuje Fundacja zbierają plastikowe nakrętki z napojów, kawy, opakowań kosmetycznych łącząc tym samym działalność ekologiczną z charytatywną. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży nakrętek trafiają za pośrednictwem Fundacji do rodziny z Międzyrzecza, która w ten sposób finansuje zakup wózka inwalidzkiego.

W 2015 roku uzbieraliśmy łącznie 964 kg!!  Narastająco od początku programu (wiosna 2014) uzbieraliśmy 1 721 kg!!!!

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie!        

Zachęcamy do dalszego udziału!