Rok
Od listopada prowadzona była w spółkach Grupy Kapitałowej Grupy Kety S.A. zbiórka sprzętu i odzieży narciarskiej. W ubiegłym sezonie zimowym Fundacja prowadziła warsztaty narciarskie dla podopiecznych. W tym sezonie przeznaczymy kolejne pieniądze na wsparcie inicjatyw narciarskich wg potrzeb danej placówki, czasami