Od listopada prowadzona była w spółkach Grupy Kapitałowej Grupy Kety S.A. zbiórka sprzętu i odzieży narciarskiej.

W ubiegłym sezonie zimowym Fundacja prowadziła warsztaty narciarskie dla podopiecznych. W tym sezonie przeznaczymy kolejne pieniądze na wsparcie inicjatyw narciarskich wg potrzeb danej placówki, czasami będą to wyjazdy na ferie a czasami kontynuacja warsztatów narciarskich.
Częstym utrudnieniem i dodatkowym kosztem jest brak sprzętu narciarskiego lub odpowiedniej odzieży, dlatego przeprowadziliśmy zbiórkę używanego sprzętu wśród pracowników spółek Grupy Kapitałowej. Otrzymany sprzęt i odzież trafił do podopiecznych z placówki w Kętach.

Na swoim facebooku placówka wysłała specjalne podziękowania do których Fundacja dołącza i dziękuje wszystkim pracownikom zaangażowanym w akcję!