Program 16plus to nie tylko indywidualne wsparcie podopiecznych.

W ramach programu Fundacja organizuje również warsztaty tematyczne w obszarach najbardziej istotnych dla młodych ludzi wkraczających w dorosłe życie.

W dniu 2 kwietnia w Bielsku-Białej odbędą się warsztaty w dwóch tematach:

Warsztat: „NIE JEM” : RESTRYKYCJNE DIETY A ZABURZENIA ODŻYWIANIA

1. (Nie)prawidłowe odżywianie się

2. Charakterystyka zaburzeń odżywiania

3. Wieloczynnikowy model zaburzeń odżywiania

4. Zaburzenia obrazu ciała a zaburzenia odżywiania

5. Zaburzenia współwystępujące z zaburzeniami odżywiania

6. Psychoterapia zaburzeń odżywiania i hospitalizacja

Warsztat: EDUKACJA SEKSUALNA

1. Zdrowe zachowania seksualne (wybór partnera, motywacja do podejmowania określonych zachowań seksualnych, czynniki ryzyka);

2. Pornografia a obraz własnego ciała

3. Stawianie granic w seksualności (zachowania asertywne, nadużycia seksualne)

Treść warsztatów uzgodniona jest z placówkami,  którymi opiekuje sie fundacja i jest odpowiedzią na potrzeby edukacyjne podopiecznych.

Warsztaty prowadzone będą przez specjalistów w tych dziedzinach (dr Anna Brytek-Matera, mgr Agnieszka Wiszniewicz)