W sobotę, 23 kwietnia  odbyła się pierwsza z trzech wycieczek,  w trakcie której sprzątano górskie szlaki.

Pierwsze miejsce to rejon Szyndzielni i Klimczoka. W akcji udział wzięli podopieczni z placówek z Bielska-Białej, Oświęcimia, Żywca i Pszczyny.

Integracja połączyła się z ekologią. Wspólnymi siłami worki zapełniały się znalezionymi śmieciami.

Fundacja jest bardzo dumna z postawy podopiecznych. Bardzo im dziękujemy za zaangażowanie i udział. Kolejna wycieczka- to 21 maja – rejon Babiej Góry. Tam też nas nie zabraknie!

Szersza relacja: Główny Organizator – Polskie Towarzystwo Tatrzańskie