Ważnym elementem filozofii Fundacji jest wspieranie i rozwój rodzicielstwa zastępczego.

Dobrą okazją do wymiany informacji, doświadczeń oraz integracji środowisk są organizowane przez domy dziecka tzw. „pikniki rodzinne”. Fundacja chętnie wspiera takie inicjatywy. W 2016 roku dofinansowała organizację pikniku w Żywcu (fotorelacja funpage placówki) oraz w Pszczynie.