Grant 2000 zł przeznaczyli na pomoc dla ośrodka: Polski Związek Niewidomych Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach – ośrodka dla dzieci z  problemem wzrokowym i sprzężoną niepełnosprawnością.

Podczas sześciu spotkań w Rudołtowicach nasi podopieczni prowadzili warsztaty plastyczne i muzyczne dla mieszkańców ośrodka. Projekt oprócz wymiaru dobroczynnego  pełnił formę terapeutyczną dla podopiecznych biorących w nim udział.

W ocenie wychowawców z domu dziecka w Pszczynie, odpowiedzialnych za realizację projektu udało się zrealizować cele szczegółowe:

 • przeprowadzono trening umiejętności interpersonalnych,
 • podniesiono samoocenę wolontariuszy, uzyskali oni dyplomy podziękowalne od władz ośrodka,
 • obniżono poziom lęku wolontariuszy w sytuacjach zadaniowych, nowym środowisku społecznym,
 • dokonano integracji podopiecznych ośrodka z wolontariuszami,
 • rozwojowi uległ poziom wrażliwości emocjonalnej wolontariuszy,
 • usprawniano rozwój manualny, wyobraźnię, motorykę,
 • rozwijano wiedzę o swoich predyspozycjach zawodowych wśród wolontariuszy,
 • doposażono w pomoce dydaktyczne ośrodek w Rudołtowicach oraz wolontariuszy „Przystani”.

 Dodatkowo wskazać należy zamierzone efekty i osiągnięcia:

 • dostosowano metody do pracy z podopiecznymi ośrodka,
 • umożliwiono zrozumienie specyfiki problemów dziecka ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, nawiązanie głębszych relacji z drugą osobą,
 • wolontariusze nabyli nowe doświadczenia życiowe,
 • wolontariusze wykazali się odpowiedzialnością w podjętych obowiązkach, uczestnicząć w każdych zajęciach planowo,
 • wolontariusze rozwinęli swoją kreatywność w oferowaniu form spędzania czasu wolnego z dziećmi, umieli właściwie zareagować w sytuacjach trudnych i nieprzewidzianych,
 • wolontariusze wykonali kronikę z zdjęciową z przebiegu realizacji projektu,
 • wolontariusze nagrali płytę audio z piosenkami dla podopiecznych ośrodka.

Z dumą prezentujemy ten projekt! A naszym podopiecznym gratulujemy postawy!

fot:CWDiR Pszczyna