Kolejna placówka skorzystała z granta Fundacji i zaangażowała się w program „Razem z GRUPĄ”

Przedmiotem projektu „Zrób coś za darmo, stań się bezcenny”, zrealizowanego dzięki programowi  ”Razem z  Grupą”, było wydzielenie nowego pomieszczenia w placówce, służącego indywidualnej pracy wychowawczej, psychologicznej i terapeutycznej. Celem było stworzenie sprzyjających warunków do codziennych spotkań i rozmów z młodzieżą.

Projekt zakładał przedzielenie ścianką dotychczasowej dużej świetlicy, wstawienie drzwi oraz prace malarskie w obu pomieszczeniach.
Za grant w wysokości 2000 tysięcy zł zostały zakupione wszystkie elementy  konstrukcyjne ściany, materiały do prac wykończeniowych oraz drzwi.

Wolontaryjny charakter projektu zaktywizował młodzież do działania na rzecz wspólnego celu i wyposażył w nowe umiejętności.  Wychowankowie podjęli się rozładowywania przywiezionych elementów do konstrukcji ściany. Gruntowali i malowali ściany oraz sufit w  nowym pomieszczeniu oraz w świetlicy.  Pomogli w montażu drzwi i wykonali wszystkie prace porządkowe.

Więcej o pozostałych projektach tutaj