Fundacja stara się przekazywać wiedzę w sposób ciekawy, pozaszkolny, zachęcający młodych ludzi do udziału i zaangażowania.

W tym roku uruchamia warsztaty „Polubić matematykę”– podopieczni będą się uczyli, iż królowa nauka czyli matematyka jest potrzebna w każdej dziedzinie życia.
Warsztaty podzielone zostały na bloki tematyczne:
Matematyka w kulinariach – zajęcia warsztatowe w pizzerni
Matematyka w obrazie – zajęcia w galerii i w kawiarni” Akwarium”
Matematyka w sklepie – robienie zakupów od strony matematyki
Symetryzacja – tworzenie ozdób i prezentów wielkanocnych z wykorzystaniem elementów symetrii
Geometryzacja – spacerem po Bielsku-Białej, szkicowanie architektury miasta, zwiedzanie muzeów miejskich
Wędrówka z matematyką– wycieczka na Szyndzielnię
Zabawy matematyczne w parku rozrywki

Do projektu zgłosiła się młodzież z placówek z Bielska-Białej, Pszczyny i Cieszyna. Startujemy 11 marca.