11 lipca uczestnicy warsztatów „Polubić matematykę” spotkali się na finałowych zajęciach w parku rozrywki Energylandia w Zatorze. 

Przede wszystkim były zabawa i korzystanie z infrastuktury parku. Nie zabrakło też czasu na oficjalne zakończenie projektu i wręczenie dyplomów dla uczestników i osób prowadzących warsztaty.

Projekt „Polubić matematykę” był strzałem w dziesiątkę – mówi M.Sobczak, prezes fundacji. Dzieci i młodzież bardzo chętnie brali udział w atrakcyjnych warsztatach ucząc się tym samym zastosowania matematyki w życiu codziennym. Podziękowania składam p.Janinie Holeksa i Alicji Wątor, które zadbały o oprawę merytoryczną warsztatów.

szersza fotorelacja na fb