Angażujemy się we wspieranie Rodzin Zastępczych również poprzez dofinansowywanie warsztatów szkoleniowych.

Fundacja Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia stara się wspierać ideę rodzicielstwa zastępczego poprzez szereg różnych aktywności, jedną z nich jest m.in. dofinansowywanie tematycznych warsztatów dla obecnych rodzin zastępczych.