Fundacja Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu prowadzi kampanię promującą ideę rodzicielstwa zastępczego.

W ostatnim biuletynie wydawanym w Grupie Kapitałowej Grupy Kęty S.A. ukazał się artykuł na ten temat jak również o szerszej działalności fundacji. Zapraszamy do lektury.

Wszystkie osoby zainteresowane odsyłamy bezpośrednio do PCPR-u w Oświęcimiu:

Tel 33 841 15 95  www.pcproswiecim.pl

Aluway 2017 PL_1