Listy dla Ziemi to akcja fundacji ekologicznej ARKA, która już na stałe wpisała się w kalendarz ogólnopolskich wydarzeń ekologicznych.

We wtorek 17 kwietnia na placu Chrobrego zebrały się dzieci z kilku szkół podstawowych. W trakcie specjalnie przygotowanych warsztatów uczyły się zasad segregowania śmieci i innych działań proekologicznych, które mogą stosować w swoich domach. Mogły też napisać „Listy dla Ziemi”.

Ze względu na porę nasi podopieczni nie mogli wziąć udziału w happeningu ale chętnie przystepują do akcji i już piszą listy.

Listy dla Ziemi to edukacyjna akcja proekologiczna zainicjowana  w 2013 roku. W pięciu edycjach akcji, które odbyły się do tej pory, wzięło udział ponad 1 000 gmin, ponad 10 000 gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli oraz ponad milion uczestników! Wiecej o całej akcji tutaj