Z przyjemnością informujemy, iż za rok 2017 nasza Fundacja pozyskała 44 306, 80 zł.

Bardzo dziękujemy wszystkim darczyńcom! Jak co roku pieniądze zostaną wykorzystane na rozwój programu „16plus”.

Program 16 PLUS dedykowany do młodzieży powyżej 16 roku życia. Dzięki regularnym spotkaniom z uczestnikami programu możemy odpowiedzieć na ich prawdziwe potrzeby, tak aby w jak najlepszy sposób móc przygotować ich do startu w dorosłość. Indywidualne wsparcie dla podopiecznych polega między innymi na finansowaniu korepetycji z przedmiotów ścisłych i języków obcych, kursów prawa jazdy, podnoszenia kwalifikacji poprzez różne szkolenia oraz pomocy w odbywaniu praktyk zawodowych. Beneficjenci Programu 16 PLUS mają również możliwość uczestniczenia w tematycznych warsztatach z zakresu ekonomii, zaburzenia odżywiania, przeciwdziałania agresji, czy edukacji seksualnej.