Konsekwentnie od zeszłego roku kontynuujemy współpracę z PCPR-em z Oświęcimia w zakresie rozwoju idei rodzicielstwa zastępczego.

W VI Turnieju Piłki Nożnej Dzieci Podbeskidzia udział wzięło aż 18 dzieci z rodzin zastępczych. Wraz ze swoimi rodzicami zastępczymi bawili się na pikniku!

Cieszy nas fakt, że dzieci z rodzin zastępczych coraz liczniej uczestniczą w projektach naszej Fundacji – mówi M.Sobczak, prezes fundacji. Należy intensywnie pracować nad kampanią informacyjną w zakresie poszukiwania nowych rodzin i rozwijania form wsparcia dla dotychczasowych– dodaje MS.

materiał filmowy TVK HD