Po raz drugi Nasza Fundacja angażuje się w ogólnopolską akcję edukacyjną w zakresie zrównoważonego rozwoju.

W całej Polsce od 9–30 kwietnia 2019 r. odbędą się happeningi, akcje medialne, wystawy, konkursy. Akcję określają dwa słowa: EDUKACJA i DZIAŁANIE. Młodzi ludzie napiszą ekologiczne listy do dorosłych. Odbędą się lekcje tematyczne, wystawy, happeningi. Tematyka będzie obejmować gospodarkę odpadami, promocję recyklingu oraz postaw i działań proekologicznych. Ważnym elementem akcji jest przeciwdziałanie paleniu

śmieci w piecach domowych.

 W akcjach „Listy dla Ziemi” organizowanych w latach 2013– 2018 zaangażowanych było:

– 1 650 samorządów,

– blisko 15 000 placówek oświatowych,

– ponad 1,5 mln dzieci i młodzieży.

W 2018 roku powstała Pierwsza Księga listów dla Ziemi naszej Grupy Kapitałowej i Fundacji. Czas na Drugą!!!!