Doceniając wspaniałą postawę Asi – jej bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie oraz zaanżażowanie wolontaryjne

dofinanoswaliśmy obóz artystyczny z Dawidem Kwiatkowskim. Asiu baw się dobrze!!