Dzięki wsparciu naszej Fundacji ale przed wszystkim zaangażowaniu podopiecznych i wychowawców z Domu Dziecka w Kętach powstał u nich wspaniały ogródek permakulturowy (tworzenie środowiska symbiotycznego roślin bez udziału środków chemicznych i ograniczonej ingerencji człowieka).

Projekt rozpoczął się w kwietniu od stworzenia skrzyń, w których miały rosnąć rośliny. Następnie postawiono skrzynie  w sadzie i wypełniono warstwą kartonu, liści, gałęzi, skoszonej trawy, humusu i ziemi. W tak przygotowanym podłożu posiali warzywa lub wysadzili z rozsady rośliny. Równolegle do obsadzania skrzyń stworzono alejkę borówki amerykańskiej.

Projekt zakłada edukację młodzieży przebywającej w Placówce Opiekuńczo-wychowawczej przez stworzenie środowiska do ekologicznej uprawy roślin. BRAWO!!!