Projekt „Różnobarwna logistyka” jest projektem skierowanym do podopiecznych z Fundacji. Celem projektu jest uświadomienie sobie, jak ważne są działania logistyczne w życiu codziennym. Oraz nabywanie umiejętności organizowania różnych działań życiowych.

Tematyka warsztatów logistycznych w ramach projektu jest różna m.in. logistyka w kulturze, ekologistka, logistyka w dystrybucji, logistyka w organizowaniu imprez okolicznościowych.

Pierwsze spotkanie w ramach projektu w którym udział wzięli podopiecznymi fundacji m.in. z placówek opiekuńczo-wychowawczych w Żywcu oraz Bielska-Białej odbyło się 22 stycznia 2020 roku. Uczestników zapoznano z projektem w pracowni multimedialnej biblioteki Pedagogicznej w Bielsku-Białej. Następnie zorganizowano spacer po mieście zwracając uwagę na miejsca, które można wykorzystać do działań logistycznych. Skorzystano miedzy innymi z usług Miejskiego Punktu Informacji Turystycznej.