Program 16 plus jest to program skierowany do młodzieży powyżej 16 roku życia. Fundacja prowadzi regularne spotkania z uczestnikami programu dzięki czemu może szybko reagować i odpowiadać na ich potrzeby, tak aby w jak najlepszy sposób móc przygotować ich w dorosłe życie. Program ten pomaga wielu wychowankom domów dziecka i placówek-opiekuńczo wychowawczych poprzez zrobienie prawa jazdy, uczestniczenie w różnych kursach językowych, finansowaniu korepetycji, podnoszenia kwalifikacji poprzez różne szkolenia oraz pomocy w odbywaniu praktyk zawodowych.

Program finansowany jest z 1% podatku, który otrzymuje nasza Fundacja.