Pieknie dziękujemy WSZYSKIM, którzy przekazali nam 1% swojego podatku.

Bardzo dziękujemy wszystkim darczyńcom! Jak co roku pieniądze zostaną wykorzystane na rozwój programu „16plus”.

Program 16 PLUS dedykowany do młodzieży powyżej 16 roku życia. Dzięki regularnym spotkaniom z uczestnikami programu możemy odpowiedzieć na ich prawdziwe potrzeby, tak aby w jak najlepszy sposób móc przygotować ich do startu w dorosłość. Indywidualne wsparcie dla podopiecznych polega między innymi na finansowaniu korepetycji z przedmiotów ścisłych i języków obcych, kursów prawa jazdy, podnoszenia kwalifikacji poprzez różne szkolenia oraz pomocy w odbywaniu praktyk zawodowych. Beneficjenci Programu 16 PLUS mają również możliwość uczestniczenia w tematycznych warsztatach z zakresu ekonomii, zaburzenia odżywiania, przeciwdziałania agresji, czy edukacji seksualnej.