Wspieramy dzieci i młodzież z domów dziecka w procesie usamodzielnienia.
Pod naszą opieką znajduje się blisko 300 podopiecznych.