Ogromnie miło nam poinformować iż 10 lutego Fundacja wspólnie z miastem Bielsko-Biała podpisała list intencyjny w zakresie wspólnych działań na rzecz promocji i rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej. Projekt ma na celu wspólne działania i promocje rodzinnej pieczy zastępczej w Bielsku-Białej poprzez wsparcie rodzin zastępczych między innymi w wyposażenie i remonty mieszkań przeznaczonych dla rodzin zastępczych, lepsze warunki dla rodziny, więcej dzieci w pieczy zastępczej, pomoc w zdobyciu zatrudnienia dla usamodzielniających się wychowanków oraz dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej oraz tworzenie wolontariatu na rzecz rodzin zastępczych. 

Współpracując z domami dziecka widzimy potrzebę szukania możliwości wychowywania dzieci w rodzinach, czy to zaprzyjaźnionych, zastępczych czy adopcyjnych. Nawet najlepsza placówka, wychowawcy nie zapewnią atmosfery i rytmu dnia w rodzinie – mówi M.Sobczak, Prezes Fundacji.