Jednym z ważniejszych celów naszej Fundacji jest krzewienie idei rodzicielstwa zastępczego oraz udzielanie wsparcia rodzinom zastępczym. Przedstawiamy Panią Ewa wraz z mężem, którzy tworzą Rodzinny Dom Dziecka dla siedmiorga dzieci – cieszymy się bardzo, że mogliśmy mieć swój wkład w zakup ich większego samochodu – od teraz będą już mogli podróżować w komplecie.