Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku – Białej zorganizował konkurs na pracą plastyczną o tematyce „Świat w dobie pandemii oczami dziecka” Przedmiotem konkursu było wykonanie indywidualnie i samodzielnie, dowolną techniką pracy plastycznej, w formie płaskiej o formacie A-4. Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży wychowywanych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka, objętych wsparciem Ośrodka w Bielsku – Białej.

Na konkurs wpłynęło 28 pięknych prac, z których trudno było wyłonić najpiękniejsze, gdyż wszystkie w bardzo ciekawy sposób przedstawiały problematykę związaną z pandemią. Po długich debatach komisja postanowiła wyróżnić 10 najciekawszych prac.

W ramach współpracy wspierania dzieci z pieczy zastępczej Fundacja Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia postanowiła nagrodzić wszystkie dzieci, które wzięły udział w konkursie i tym samym zakupić specjalne nagrody, które mamy nadzieje spodobają się podopiecznym pieczy zastępczej. Ogromne gratulacje dla Wszystkich uczestników. 

Poniżej prezentujemy kilka prac plastycznych.