W sobotę, 4 września podczas DNI BIELSKA BIAŁEJ wspólnie z MOPS Bielsko-Biała promowaliśmy projekt „Podziel się domem”- Bielsko-Biała na rzecz wsparcia pieczy zastępczej. Dziękujemy za wsparcie inicjatywy i obecność na naszym stoisku Zastępcy Prezydenta Miasta Bielska- Białej p. Adamowi Ruśniokowi.

Jeżeli chcesz zostać kandydatem na rodzica zastępczego, masz pytania, skontaktuj się
z Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Społecznej
Dział Pieczy Zastępczej
Bielsko-Biała, Plac Opatrzności Bożej 18
tel. 33 496 01 12, 33 496 01 11