Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, Dział Pieczy Zastępczej zorganizował konkurs plastyczny o tematyce „Moje Miasto Bielsko-Biała”. Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka, objętych wsparciem organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w mieście. Przedmiotem konkursu było wykonanie indywidualnie i samodzielnie, dowolna techniką.

Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziano dyplomy oraz nagrody, które ufundowała Fundacja Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia.