Tematem warsztatów, które odbyły się w ubiegły weekend był temat poczucia własnej wartości i umiejętność celem lepszej komunikacji do tworzenia trwałych więzi społecznych. W czasie modułów omówiono takie obszary jak: własnej wartości i stawianie granic, radzenie sobie ze stresem oraz aktywną komunikację i budowanie więzi.

Rezultatami przeprowadzonych warsztatów miało być zwrócenie uwagi uczestników na style komunikacji, współpracę i wzajemną pomoc. Uwrażliwienie ich na siebie i sprawienie, ze będą bardziej empatycznie do siebie podchodzić, z większą uważnością się komunikować oraz wypracują zasady wzajemnego funkcjonowania w przestrzeni klasowej. Zajęcia miały pozwolić na zrozumienie jak działa mechanizm współdziałania. Efekt warsztatów udało się osiągnąć, a sprawdziliśmy to podczas rozdawania ankiet podopiecznym, aby wyrazili swoją opinie na temat programu i sposobu przeprowadzania warsztatów.

Bardzo się cieszymy i niecierpliwością czekamy na drugi turnus warsztatów, które odbędą się już w październiku.