Rok
18 czerwca na Rekordzie odbył się piknik dla Rodzin Zastępczych zorganizowany przez wydział Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Piknik zorganizowany został, aby podziękować rodzinom za ich zaangażowanie, a także poświęcenie w pełnieniu tak ważnej funkcji jaką