Fundacja Grupa Kety Dzieciom Podbeskidzia składa serdeczne podziękowania WSZYSTKIM, którzy przekazali jej 1,5% podatku. Konto Fundacji zasiliła kwota 89 713,90 zł Dziękujemy!!!! Pieniądze zostaną przeznaczone na rozwój programu 16plus- czyli indywidulanego wsparcia młodzieży w starcie w dorosłe życie.