Rok
W ubiegłą sobotę nasi podopieczni posadzili 300 drzewek jodły w ramach projektu „70tys drzew na 70lecie Grupy Kęty”. Łącznie w ramach projektu przez okres 2021-2023 posadzone zostało 70 tys. sadzonek buka pospolitego, olszy czarnej, świerka, modrzewia i