Rok 2023 był rokiem, w którym przeprowadzony został rebrending projektu „Podziel się domem” nie tylko pod względem wizualnym, ale również merytorycznym. Do całego projektu stworzona została historia, a jego głównym znakiem rozpoznawczym został RANIUSZEK – ptaszek, który uznawany jest za bardzo rodzinny i opiekuńczy gatunek, sprawujący pieczę nie tylko nad swoim potomstwem, ale również nad porzuconymi pisklętami.

W ramach kampanii przeprowadzono wspólnie z Miastem Bielsko-Biała promocję projektu wykorzystując do tego przestrzeń publiczną t.j. autobusy, przystanki, a także bilbordy w konkretnych częściach miasta. Zaangażowaliśmy się również w inne działania t.j pomoc w organizacji pikniku dla rodzin zastępczych, wsparcie konkursów prowadzonych przez MOPS Bielsko-Biała oraz udział podopiecznych pieczy zastępczej w świątecznej akcji Gwiazdka Dziecięcych Marzeń. Najbardziej aktywnie rozwijaliśmy indywidualne wsparcie rodzin zastępczych – tylko w 2023 pomoc uzyskało 35 rodzin zastępczych.

Łącznie na działania związane z Pieczą Zastępczą Fundacja Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia przeznaczyła blisko 120 tys. złotych.
Więcej na temat Raniuszka oraz możliwości pozostania rodzicem zstępczym dowiesz się na stronie LINK